Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, Παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία Κομοτηνής

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, Παράρτημα αποθεραπείας και αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία Κομοτηνής2017-03-08T13:27:04+02:00

Προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας για την κάλυψη των αναγκών τριών (3) Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π. Π.Α.M.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2018 Για την επιλογή αναδόχου/–χων  για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας για την κάλυψη των αναγκών τριών (3) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας ‐ Θράκης για διάστημα ενός (1) [...]

Προκήρυξη ΥΕ καθαριότητας για 14 θέσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και  όγδοο του Ν. 4506/2017) Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας [...]

Προκήρυξη 1 θέσης επικουρικού προσωπικού (ΤΕ Εργοθεραπείας)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάρτισης καταλόγων πλήρωσης μίας (1) θέσης επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν  την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λαδιών μηχανής

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 82.555,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α., για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. : α) Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής & β) Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως ή [...]

Διαγωνισμός επαγγελματικού πλυντηρίου και στεγνωτηρίου για το Π.Α.Α.Π.Α. Κομοτηνής

Συνοπτικός Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.648,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% και ενός επαγγελματικού στεγνωτηρίου ρούχων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.352,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α. για [...]

Προμήθεια τριών (3) ηλιακών θερμοσιφώνων για το Π.Α.Α.Π.Α. Κομοτηνής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) ηλιακών θερμοσίφωνων και των βάσεων αυτών για τις ανάγκες του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α. [...]

Διακήρυξη 11η 2017 – Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Ιατρικός – Παραϊατρικός εξοπλισμός)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11η/2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Για την προμήθεια: Καρέκλας – γερανάκι ανύψωσης και μεταφοράς ασθενών , τεμάχιο ένα (01) , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.600,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α. 13% , χωρίς Φ.Π.Α. 1.415,93 €. [...]

Διακήρυξη 9η 2017 – Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9η/2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς: με ειδικότητα ειδικού παιδιάτρου στο  Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων με Αναπηρία Κομοτηνής με ειδικότητα  γενικής ιατρικής  ή  παθολόγου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας με ειδικότητα [...]

Διακήρυξη 7η 2017 – Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Προμήθεια κρεβατιών, φορείων, κλπ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7η/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια: Καρέκλας – γερανάκι ανύψωσης και μεταφοράς ασθενών, τεμάχιο ένα (01), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.600,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α. 13%, χωρίς Φ.Π.Α. 1.415,93 €. CPV: 34114122-0 / K.A.E.: [...]

Διακήρυξη 2η 2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη 2η 2017 Συνοπτικού  Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης) για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως εξής: Χρονίων [...]

Load More Posts