Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, Παράρτημα ατόμων με αναπηρία Ξάνθης

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, Παράρτημα ατόμων με αναπηρία Ξάνθης2017-03-08T13:27:11+02:00

Διαγωνισμός για κουφώματα και σίτες για το Π.ΑμεΑ Ξάνθης και της κατοικίας αυτόνομης διαβίωσης

Συνοπτικός Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης και της κατοικίας αυτόνομης διαβίωσης του ίδιου Παραρτήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια – αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ‐ αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης ‐ [...]

Διακήρυξη 14η 2017 – Επαναληπτικού  Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού (Προμήθεια – αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών)

Διακήρυξη  14η 2017 Επαναληπτικού  Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την προμήθεια -  αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών  των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος  Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 5.322,58 € [...]

Διακήρυξη 13η 2017 – Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού (Προμήθεια – αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13η/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 5.322,58 € χωρίς τον Φ.Π.Α. [...]

Διακήρυξη 8η 2017 – Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Προμήθεια – αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8η/2017 Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την προμήθεια -  αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος  Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 4.032,25 € [...]

Διακήρυξη 5η 2017 – Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Προμήθεια – αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5η/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια -  αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος  Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 4.032,25 € χωρίς τον [...]

Διακήρυξη 2η 2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη 2η 2017 Συνοπτικού  Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης) για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως εξής: Χρονίων [...]

Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών Iατρού εργασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ : « Eπανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών Iατρού εργασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης». Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της σε συνέχεια της [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών taxi στο Παράρτημα Aτόμων με Αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ :  « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών taxi στο  Παράρτημα  Aτόμων με Αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».   Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας (Κομοτηνή – Ξάνθη)

ΘΕΜΑ: «Α΄ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης». Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της με αριθ. [...]

Load More Posts