Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, Παράρτημα χρονίων παθήσεων Δράμας

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, Παράρτημα χρονίων παθήσεων Δράμας2017-03-08T13:27:34+02:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ενός (1) καταστήματος ισογείου στην οδό Βενιζέλου 66, στη Δράμα, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης- Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ενός (1) καταστήματος ισογείου στην οδό Βενιζέλου 66, στη Δράμα, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης- Παράρτημα  Χρονίων Παθήσεων Δράμας». Το  Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας [...]

Διακήρυξη 10η 2017 – Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10η/2017 Επαναληπτικού  Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολόγου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, για ένα έτος. Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  Έως δέκα  χιλιάδες εκατό ευρώ  (10.100,00€) CPV: 85121000-3 (ιατρικές υπηρεσίες) [...]

Διακήρυξη 9η 2017 – Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9η/2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς: με ειδικότητα ειδικού παιδιάτρου στο  Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων με Αναπηρία Κομοτηνής με ειδικότητα  γενικής ιατρικής  ή  παθολόγου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας με ειδικότητα [...]

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας – Εσωτερικές επισκευές μικρής έκτασης κτιρίου Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 του Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Διακηρύσσει  την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Προμήθεια νωπών ψαριών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   Για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια νωπών ψαριών των τριών (3) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ.: Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας Προϋπολογισμός [...]

Διακήρυξη 2η 2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη 2η 2017 Συνοπτικού  Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης) για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως εξής: Χρονίων [...]

Διακήρυξη 1/2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού Επαναληπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού σε Ευρώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ Για την επιλογή αναδόχου – χων  για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού  του  Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης  για [...]

Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών Iατρού εργασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ : « Eπανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών Iατρού εργασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης». Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της σε συνέχεια της [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του εργαστηρίου Χειροτεχνιών –Κατασκευών του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ :  « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του εργαστηρίου Χειροτεχνιών –Κατασκευών του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».   Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του εργα-στηρίου Θερμοκηπίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνι-κής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ :  « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του εργαστηρίου Θερμοκηπίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».   Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας [...]

Load More Posts