Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, Παράρτημα χρονίων παθήσεων Δράμας

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, Παράρτημα χρονίων παθήσεων Δράμας2017-03-08T13:27:34+02:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του εργα-στηρίου Ξυλουργικής του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνι-κής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ :  « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του εργαστηρίου Ξυλουργικής του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».   Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας [...]

Διακήρυξη 8η 2016 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την επιλογή αναδόχου –χων για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των 6 Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για διάστημα 1 έτους

Διακήρυξη 8η 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για την επιλογή αναδόχου – χων  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  των έξι (06)  Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας [...]

Διακήρυξη 11η 2016 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων θέρμανσης και κίνησης

Διακήρυξη 11η 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για την προμήθεια  Υγρών Καυσίμων  θέρμανσης και κίνησης   καθώς και ελαιολιπαντικών  για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας [...]

Διακήρυξη 10η 2016 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την επιλογή αναδόχου – χων για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού δύο (02) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για διάστημα ενός έτους.

Διακήρυξη 10η 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για την επιλογή αναδόχου – χων  για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού  δύο (02)  Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας [...]

Διακήρυξη 9η 2016 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την προμήθεια πανών ακράτειας τριών (03) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για διάστημα ενός έτους.

Διακήρυξη 9η 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για την επιλογή αναδόχου – χων  για την προμήθεια πανών ακράτειας τριών (03)  Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή κουρευτικών και ξυριστικών υπηρεσιών στους περιθαλπομένους του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή κουρευτικών και ξυριστικών υπηρεσιών στους περιθαλπομένους του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από σχετική επιχείρηση». Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απεντόμωση-μυοκτονία-φιδοαπώθηση των δομών του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απεντόμωση-μυοκτονία-φιδοαπώθηση των δομών του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από σχετική επιχείρηση».   Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε [...]

Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αριθ 03/2016 για τις ανάγκες των παρακάτω Παραρτημάτων του ΚΚΠ-ΠΑΜΘ για θέρμανση και μετακίνηση των οχημάτων του

Περίληψη της με αριθ 03/2016 Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  έχοντας υπόψη τις ανάγκες των παρακάτω Παραρτημάτων του για θέρμανση και μετακίνηση των οχημάτων του: [...]

Δημοσίου Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια ειδών διατροφής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.   2 η/2016 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών για την  προμήθεια  ειδών διατροφής: αναψυκτικά – χυμοί Άρτος - αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη - Αυγά  - Ζωικά προϊόντα , κρέας και [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών από ιατρούς με ειδικότητα Ειδικού Παθολόγου στο ΠΧΠ ΔΡΑΜΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Για παροχή υπηρεσιών από ιατρούς με ειδικότητα Ειδικού Παθολόγου στο Παράρτημα Χρονίων  Παθήσεων Δράμας   Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ,σε συνέχεια της αριθμ. θέματος 1ο 4 8ης Συνεδρίασης [...]

Load More Posts