ΘΕΜΑ « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών oδηγού στο  Παράρτημα  Χρονίων Παθήσεων Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια  της  με αριθμ.  Θέμα 2ο  1  /29ης Συνεδρίασης / 21-7-2016  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

(Ολόκληρη η Πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ