Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. συμμετείχε με την παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σωτήρη Σωτηριάδη και τριών εργαζομένων από το Επιστημονικό Προσωπικό των Παραρτημάτων Προστασίας Παιδιού Καβάλας και Δράμας και πιο συγκεκριμένα, δυο Κοινωνικών Λειτουργών και μιας Ψυχολόγου, στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο “Αναδοχή: Πρόκληση και στόχος για εξω-ιδρυματική φροντίδα των παιδιών” στην Αθήνα.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής διοργάνωσε το συγκεκριμένο Σεμινάριο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν :

  • Η σημερινή εικόνα των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής
  • Το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο
  • Η αναδοχή παιδιών μεγαλύτερης ηλικίας
  • Η εποπτεία και υποστήριξη των οικογενειών
  • Η συμβολή του Παιδιάτρου στην αναδοχή
  • Ο Εθελοντισμός και η αναδοχή

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου Σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των παρευρισκομένων Προέδρων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενδυνάμωση του θεσμού της αποϊδρυματοποίησης, σημαντικά εργαλεία της οποίας είναι η αναδοχή και η υιοθεσία.

Συμφωνήθηκε ο συντονισμός των ενεργειών μεταξύ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, τόσο μέσα από Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, όσο και από Ενημερωτικές Ημερίδες στις έδρες των Κ.Κ.Π., ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η προσπάθεια προς αποϊδρυματοποίηση.