Ανακοίνωση ως προς το ορθό της αριθμ.4827 Προκήρυξης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού(2 Κοινωνικών Λειτουργών) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την συμμετοχή και ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών .
Λήξη προθεσμίας δικαιολογητικών έως την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 στις 15.00 το μεσημέρι.
Aιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί ισχύουν κανονικά.
Όσοι υποψήφιοι/ες κατέθεσαν δικαιολογητικά καλούνται επιπρόσθετα να αποστείλουν και την ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) στο ίδιο mail έως την λήξη των αιτήσεων.(Εάν δεν την έστειλαν ήδη).