ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2021
Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των τριών (3) Παραρτημάτων «Προστασίας Παιδιού Καβάλας – Χρονίων Παθήσεων Καβάλας – Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης» και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού 71.770,47€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Δείτε τη διακήρυξη εδώ: Download