Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της με αριθμ. Θέμα 5ο 3 / 44 ης συνεδρίασης / 18-10-2018 Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Έργου “ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ”, το οποίο χρηματοδοτείται 100% από εθνικούς πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ. αλλά και στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.kkppamth.gr/stegasi-ke-epanentaxi/

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει κοινοποιηθεί στη Διαύγεια και είναι διαθέσιμη στο παρακάτω σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΟΖΟΞΧΘ-Ι69

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%226%CE%9B%CE%9F%CE%96%CE%9F%CE%9E%CE%A7%CE%98-%CE%9969%22&page=0