Το  Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, σ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. Θέμα 1ο4/20ης Συνεδρίασης/03-05-2018 Απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του, ανακοινώνει  προς τους ενδιαφερόμενους πως την 21η– 05-2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00’, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του (Τέρμα Ιοκάστης- T.K. 65404 -Καβάλα) Δημόσιος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του, συνολικής εκτάσεως 332,5 στρεμμάτων, που βρίσκονται στο αγρόκτημα Ροδόπης, ήτοι στο δημοτικό διαμέρισμα Αιγείρου και  Ηφαίστου Κομοτηνής.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κέντρου, στην Καβάλα (κ. Μάτσικας Νικόλαος τηλ: 2510- 241913) και στο Παράρτημα του Κέντρου «Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής» στον Αίγειρο Κομοτηνής ( κα Ομούρ Χασάν τηλ: 25313-52000) και στην ιστοσελίδα του Κέντρου:www.kkppamth.gr υπάρχει η Διακήρυξη του Διαγωνισμού

Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :