Σε συνέχεια της Απόφασης του 1ου  2 θέματος της 14ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις 07-04-2016   ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού 2016  του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ  και των Παραρτημάτων του.

 

Link icon ΔΕ ΑΔΕΛ.ΝΟΣΟΚ. (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.ΠΕΡ.ΑΝ.ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Link icon ΔΕ ΔΙΟΚ.ΛΟΓ.(ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.ΠΕΡ.ΑΝ.ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Link icon ΔΕ ΚΟΙΝ.ΦΡΟΝΤ. (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.ΠΕΡ.ΑΝ.ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ) ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ

Link icon ΔΕ ΚΟΙΝ.ΦΡΟΝΤ. (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.ΠΕΡ.ΑΝ.ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Link icon ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.ΠΕΡ.ΑΝ.ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Link icon ΠΕ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.ΠΕΡ.ΑΝ.ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Link icon ΠΕ ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.ΠΕΡ.ΑΝ.ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ) ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ

Link icon ΠΕ ΚΟΙΝ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.ΠΕΡ.ΑΝ.ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Link icon ΤΕ ΔΙΟΙΚ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.ΠΕΡ.ΑΝ.ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Link icon ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.ΠΕΡ.ΑΝ.ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Link icon ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓ.ΠΡΟΣΩΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.ΠΕΡ.ΑΝ.ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ)ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ

Link icon ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓ.ΠΡΟΣΩΠ. (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝ.ΠΕΡ.ΑΝ.ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ) ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ