Ταυτότητα

Το παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας(πρώην Θεραπευτήριο) ανήκει στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας από τον Οκτώβριο του 2013 και χαρακτηρίζεται ως μονάδα κοινωνικής φροντίδας. Στη δομή λειτουργούν 3 τμήματα:

 • Τμήμα Χρονίως Πασχόντων
 • Τμήμα Αυτοεξυπηρετούμενων Ηλικιωμένων
 • Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Κατάρτισης

Γίνονται δεκτά άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών με κινητικές αναπηρίες, νοητική υστέρηση και άλλες διαταραχές.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η Νοσηλευτική υπηρεσία απαρτίζεται από Νοσηλεύτριες ΤΕ, βοηθούς Νοσοκόμες ΔΕ, Πρακτικούς Νοσοκόμους, Θαλαμηπόλους.

Συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με έναν ιατρό παθολόγο και έναν ιατρό καρδιολόγο, οι οποίοι αξιολογούν τα περιστατικά, ελέγχουν καθημερινά τις φαρμακευτικές αγωγές και όπου κρίνεται αναγκαίο γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις. Επίσης, παραπέμπουν τους/τις περιθαλπόμενους/-ες σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο.

Οι εισαγωγές σε γενικές γραμμές κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • κοινωνικά περιστατικά
 • χρόνιοι πάσχοντες(Ν/Υ, κινητικά προβλήματα, ΑΕΕ, κ.λ.π.)
 • αυτοεξυπηρετούμενοι/-ες ηλικιωμένοι/-ες

Ο τρόπος λειτουργίας και εργασίας στοχεύει κυρίως:

 • Στη νοσηλεία, θεραπεία, αποκατάσταση περιστατικών: γίνεται άμεση εκτίμηση ιατρική και νοσηλευτική, με στόχο την πλήρη αποθεραπεία ή αποκατάσταση ή ακόμα και την ανακούφιση συμπτωμάτων. Τηρούνται δελτία πορείας της υγείας των περιθαλπομένων, διενεργείται χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων/ελκών/στομιών, καθετηριασμοί, αλλαγές χειρουργικών τραυμάτων, αιμοληψίες, μέτρηση ζωτικών σημείων/σακχαρομέτρηση, πρόληψη μετάδοσης νόσων, συνεργασία με Νοσοκομεία/ εξωτερικούς ιατρούς ή εργαστήρια για περαιτέρω έλεγχο ή νοσηλεία.
 • Στην κάλυψη φυσικών αναγκών των περιθαλπομένων: ατομική φροντίδα και καθαριότητα , καθαριότητα και εξασφάλιση του κατάλληλου φυσικού περιβάλλοντος.
 • Στην κάλυψη ψυχοκοινωνικών /συναισθηματικών αναγκών: αυτή επιτυγχάνεται σε συνεργασία με την ψυχολόγο.
 • Στην απασχόληση /ψυχαγωγία: συμμετοχή σε εορταστικές εκδηλώσεις, ημερήσιες εκδρομές ή πολυήμερες διακοπές, δυνατότητα παρακολούθησης τηλεόρασης(εκκλησία /σειρές /μουσική). Δυνατότητα εξόδου.

Τέλος, να τονισθεί ότι το έργο που επιτελείται στο Π.Χ.Π. Δράμας στοχεύει στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών και στην ποιότητα ζωής των περιθαλπομένων.

Η Φυσικοθεραπεία είναι μια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Π.Χ.Π. Δράμας, η οποία επικεντρώνεται στην υποστήριξη της καλής φυσικής κατάστασης των περιθαλπομένων. Ειδικότερα ο ρόλος των φυσικοθεραπευτρών/-ιών είναι:

 • η αποκατάσταση κινητικών προβλημάτων των Α.μεΑ. και των ηλικιωμένων που προέρχονται από ειδικές παθήσεις, ασθένειες και ατυχήματα
 • το εξατομικευμένο και ομαδικό πρόγραμμα θεραπείας
 • η εκγύμναση μυών λόγω κινητικών δυσλειτουργιών με μηχανήματα φυσ/πείας και όργανα γυμναστικής
 • η αντιμετώπιση χρόνιων πόνων- πρόληψη παραμορφώσεων- διατήρηση λειτουργικότητας περιθαλπομένων εφαρμόζοντας διάφορες φυσικοθεραπευτικές μεθόδους
 • η εφαρμογή εναλλακτικών μορφών θεραπείας μέσα από αθλητικές δραστηριότητες μουσικοθεραπευτικές παραστάσεις, θεραπευτική ιππασία, χειμερινά- θαλάσσια και ομαδικά σπορ
Η δομή στελεχώνεται από μία ψυχολόγο. Tο έργο της ψυχολόγου αφορά στα εξής:

 • Αξιολόγηση νοητικού επιπέδου, δεξιοτήτων Α.μεΑ.
 • Κατάρτιση θεραπευτικών προγραμμάτων- θεραπευτική παρέμβαση- στήριξη Α.μεΑ.
 • Λειτουργία ομάδων στήριξης και διαχείρισης συναισθημάτων για Α.μεΑ.
 • Λειτουργία ομάδας στήριξης γονέων.
 • Στήριξη γονέων σε ατομικό επίπεδο.
 • Αξιολόγηση-στήριξη ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων.
 • Συμμετοχή σε επιτροπές εισαγωγών Α.μεΑ. και χρονίως πασχόντων στο Π.Χ.Π.Δ.
 • Συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα στην κατάρτιση πλάνων παρέμβασης, στην εκπόνηση νέων προγραμμάτων, στον συντονισμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και έχει τον συντονισμό του Μέτρο 3.2 στα πλαίσια του Ε.Π. “Υγεία- Πρόνοια 2000-2006”.
 • Στήριξη εργαζομένων.
Ο ρόλος των Κοινωνικών Λειτουργών που στελεχώνουν την Κοινωνική Υπηρεσία είναι:

 • η υποδοχή όλων των ενδιαφερόμενων που έρχονται για πρώτη φορά στο παράρτημα
 • η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Π.Χ.Π.Δ. και ξενάγηση στο χώρο
 • η ενημέρωση για τη διαδικασία εισαγωγής και κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (αίτηση κ.ά.)
 • η λήψη Κοινωνικού Ιστορικού και η επίσκεψη κατ’ οίκον
 • η ψυχοκοινωνική στήριξη των περιθαλπομένων και των οικογενειών τους και η διατήρηση της επαφής και επικοινωνίας μεταξύ τους
 • η συμμετοχή στη Διεπιστημονική Ομάδα
 • η συνεργασία με όλο το προσωπικό
 • η συνεργασία με φορείς-υπηρεσίες της κοινότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιθαλπομένων και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα Α.μεΑ. και Τρίτης Ηλικίας- Χρονίων Παθήσεων
 • η διευθέτηση σχετικά με προνοιακά και ασφαλιστικά θέματα των περιθαλπομένων
 • η διοργάνωση και συμμετοχή σε ψυχαγωγικές και άλλες εκδηλώσεις, όπως γιορτές, έξοδοι, εκδρομές, επισκέψεις, κατασκήνωση
 • η προώθηση της συνεργασίας με μεμονωμένους εθελοντές ή με ομάδες εθελοντών προς όφελος των περιθαλπομένων
Η Εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα Υγείας το οποίο παρέχει έγκαιρη παρέμβαση, θεραπεία και υπηρεσίες αποκατάστασης σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετιζόμενα με φυσική δυσλειτουργία στην αισθητηριακή ολοκλήρωση ή διανοητική, ψυχολογική και κοινωνική δυσλειτουργία.

Στόχος της ειδικότητας και γενικότερα της διεπιστημονικής ομάδας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιθαλπόμενων. Ειδικότερα η Εργοθεραπεία προσφέρει τις υπηρεσίες της:

 • σε ατομικά-ομαδικά προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης (ομάδα ατομικής υγιεινής, κουζίνας), χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ), προγράμματα βελτίωσης γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων, κοινωνικοποίησης
 • στην παροχή αισθητηριακών ερεθισμάτων (αίθουσα snoezelen)
 • στο συντονισμό κατοικιών ημιαυτόνομης διαβίωσης και στήριξη της προσομοιωμένης κατοικίας
 • στο πρόγραμμα των Εργαστηρίων Επαγγελματικής Κατάρτισης με σκοπό την συντήρηση και βελτίωση των δεξιοτήτων εκείνων που απαιτούνται προκειμένου να καταστήσουν ικανά τα άτομα να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία
 • στα Εργαστήρια Ελεύθερης και Δημιουργικής Απασχόλησης με στόχο την διατήρηση των όποιων δεξιοτήτων διαθέτουν τα άτομα με αναπηρία και την κινητοποίηση τους
 • στην αξιολόγηση, επιλογή και χρήση βοηθημάτων και προσαρμογών (εργονομικές διευθετήσεις) με στόχο την διευκόλυνση και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση των περιθαλπόμενων
 • σε αθλητικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις (ομάδα καλαθοσφαίρισης, θεραπευτική ιππασία, ομάδα θαλασσίων σπορ, μουσικό-χορευτική ομάδα)
Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των διαταραχών ή προβλημάτων στο λόγο, την ομιλία, τη φωνή, την επικοινωνία και στις μαθησιακές δυσκολίες σε παιδιά και ενήλικες.

Στόχος της ειδικότητας είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των τρόπων επικοινωνίας και η αντιμετώπιση των διαταραχών λόγου και ομιλίας μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών και θεραπευτικών μεθόδων. Ειδικότερα η Λογοθεραπεία επικεντρώνεται στη:

 • Διάγνωση και αξιολόγηση των διαταραχών λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας.
 • Διαμόρφωση ολοκληρωμένου εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος.
 • Ενημέρωση του τμήματος Α.μεΑ. για τις δυσκολίες του ενήλικα και το προτεινόμενο θεραπευτικό πρόγραμμα.
 • Ενημέρωση των γονιών ή του ενήλικα για το είδος των δυσκολιών, την πρόγνωσή και τον απαιτούμενο χρόνο θεραπείας
 • Υποστήριξη των γονιών ή του ενήλικα για την πρόληψη μιας διαταραχής.
 • Εφαρμογή, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων θεραπείας και παρακολούθηση της εξέλιξης της θεραπείας.
 • Συμμετοχή στη διεπιστημονική ομάδα που αναλαμβάνει τη θεραπεία ή αποκατάσταση ενός περιστατικού. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ειδικούς όπως ο ψυχολόγος, ο εργοθεραπευτής, ο φυσικοθεραπευτής, ο κοινωνικός λειτουργός.

Προγράμματα – Δραστηριότητες

Ανοιχτή περίθαλψη

 • Επαγγελματική κατάρτιση Α.μεΑ. με 5 εργαστήρια, των οποίων μερικά από τα προϊόντα μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ εδώ :
  • Εργαστήριο κεραμικής
  • Εργαστήριο ξυλουργικής
  • Εργαστήριο κηροπλαστικής
  • Εργαστήριο κεντητικής-ραπτικής
  • Εργαστήριο Θερμοκηπίου
 • Ελεύθερη απασχόληση
 • Εργαστήρια απασχόλησης

Κλειστή περίθαλψη

 • ΟικοτροφείοΦιλοξενούνται Α.μεΑ. άνω των 18 ετών από το Ν. Δράμας ή τους γύρω νομούς που δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον ή αυτό δεν μπορεί να τα φροντίσει.
 • Τμήμα χρονίως πασχόντωνΦιλοξενούνται άτομα με διάφορες χρόνιες παθήσεις και αυτοεξυπηρετούμενοι/-ες ηλικιωμένοι/-ες άνω των 65 ετών.

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)/ΕΣΠΑ 2014-2020

 • Το έργο αποτελεί μια προσπάθεια αποιδρυματοποίησης , εγκατάλειψης του ασυλικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών και αποφυγή ιδρυματοποίησης για άτομα με νοητική υστέρηση που διαβιούν είτε στα πλαίσια κλειστής περίθαλψης είτε με τις οικογένειες τους και οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στην φροντίδα τους.
 • Αφορά στη λειτουργία τριών (3) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης , των έξι ατόμων η κάθε μια , που θα βοηθήσει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ενοίκων και στην ένταξη στην κοινότητα καθώς και στην δημιουργία συνθηκών διαβίωσης που σέβονται την προσωπικότητα και την ατομικότητα των ενοίκων.