Η Διεύθυνση του Κ.Κ.Π. Π.Α.Μ.Θ., προς ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας της Καβάλας και για την αποφυγή οιασδήποτε οικονομικής ή μη εκμετάλλευσης με χρήση της επωνυμίας «Παιδόπολη» ανακοινώνει ότι:

Η Παιδόπολη “Άγιος Γεώργιος” Καβάλας έπαψε να υφίσταται σαν φορέας στις 02-11-2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄) .

Από τις 23-01-2013 (ΦΕΚ 16 τ. Α΄) συγχωνεύτηκε στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης”.

Η νέα επίσημη ονομασία είναι: “Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας”.

Το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Κ.Κ.Π. Π.Α.Μ.Θ. κ. Σωτηριάδη Σωτήρη (ΦΕΚ 432/16-06-2015).

Το Κ.Κ.Π. Π.Α.Μ.Θ. είναι ένας δημόσιος φορέας που υπάγεται στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με ετήσιο προϋπολογισμό από τον οποίο καλύπτονται όλες οι ανάγκες στέγασης, σίτισης, ένδυσης, υπόδησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας τόσο των φιλοξενούμενων παιδιών του Π.Π.Π. Καβάλας όσο και των υπόλοιπων 6 δομών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις, ουδεμία σχέση έχουν με το φορέα Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας.

 

Γραφείο τύπου

Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ.