Ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. κ. Σωτηριάδης Σωτήριος, είχε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Φιλιππίδη Φίλιππο, την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016, με θέμα την πορεία του έργου ανακαίνισης των χώρων του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας.

Στη συνέχεια την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016, ο κ. Φιλιππίδης , με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, επισκέφθηκαν τον χώρο του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας, για επιτόπιο έλεγχο των εργασιών.

Έγινε ανταλλαγή απόψεων και εξετάστηκαν προτάσεις της Διοίκησης του Παραρτήματος που αφορούσαν στην ασφάλεια και λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Μ. Δεμιρτζή