Διαβάστε το πλήρες κείμενο των διατάξεων του : Ν.4538/2018 – ΦΕΚ 85/Α/16-5-2018 – Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις.