ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8η/2017

Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Για την προμήθεια –  αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος  Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 4.032,25 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24%:  5.000,00 €

CPV: 44221000-5

K.A.E.: 1413 Α

Τόπος διενέργειας: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  – Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα  – Τ.Κ. 65404

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017, 15:00

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :