ΘΕΜΑ :  « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  ετήσια συντήρηση Η-Μ εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης των κτιρίων  του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ».

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  με απόφαση  του Διοικητικού του Συμβουλίου με αριθμ.Θέματος 6ο 2  1ης  Συνεδρίασης στις 7-1-2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την  ετήσια συντήρηση Η-Μ εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης των κτιρίων  του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από σχετικές εταιρείες .

Η αναθέτουσα επιχείρηση  θα αναλάβει τον έλεγχο λειτουργίας , τη συντήρηση και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών των ηλεκτρολογικών και Η-Μ εγκαταστάσεων  και των λεβητοστασίων των  δυο κτιρίων του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας έως του ποσού των 8.500€ χωρις ΦΠΑ  ετησίως .  Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή .

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων οι εργασίες θα περιλαμβάνουν :

(Ολόκληρη η πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σωτήριος Σωτηρίαδης