Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών είναι η 24η-07-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.. Για λεπτομέρειες ανοίξτε το έγγραφο

Δείτε τη πρόσκληση εδώ: Download