ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση δωροεπιταγών σίτισης για τους ωφελούμενους του έργου «Στέγαση και Επανένταξη» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με απόφαση: θέμα 10ο 3/8ης συνεδρίασης / 26-02-2016 του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την έκδοση δωροεπιταγών σίτισης από αδειοδοτημένα εμπορικά καταστήματα των Δήμων της Καβάλας, της Δράμας, της Αλεξανδρούπολης και της Βέροιας έως του ποσού των εκατόν πενήντα πέντε ευρώ  (155,00 €) ανά ωφελούμενο μηνιαίως, για την κάλυψη των βασικών αναγκών κυρίως της σίτισης των 16 ωφελούμενων του έργου “Στέγαση και Επανένταξη” του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Ο κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα επιδότησης εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (155,00 €) μηνιαίως από το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι τις 31/12/2016, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν εργάζεται. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο ωφελούμενος εξασφαλίσει την εργασιακή του ένταξη, διακόπτεται η επιδότηση αυτή, καθώς θα μπορεί ο ίδιος να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες.

Σκοπός του έργου «Στέγαση και Επανένταξη» είναι η μετάβαση των 16 ωφελουμένων ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής προστασίας ή/και οικογενειών ή/και ατόμων που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή από τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε επαρκή κατοικία με κάλυψη ενοικίου, λογαριασμών ΔΕΚΟ, αγοράς αγαθών, κάλυψης βιοτικών αναγκών, καθώς και η εργασιακή επανένταξη των ατόμων αυτών.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καλεί όσα αδειοδοτημένα εμπορικά καταστήματα των Δήμων της Καβάλας, της Δράμας, της Αλεξανδρούπολης και της Βέροιας ενδιαφέρονται για την έκδοση διατακτικών κουπονιών τροφοδότησης βασικών αγαθών για τους 16 ωφελούμενους, να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους έως τις 10/03/2016.

Δηλώσεις ενδιαφέροντος γίνονται στο Γραφείο Προέδρου του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ. – τηλ. 2510241913, φαξ. 2510241997, καθημερινά από 09:00πμ – 14:00μμ.

 

(Ολόκληρη η πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σωτήριος Σωτηρίαδης