Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και τα παιδιά του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Δράμας, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά τους κκ:

  • Peter Borsdorff (Duren Deutschland) για την οικονομική ενίσχυση του Παραρτήματος με το συνολικό ποσόν των δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (18.500,00) Ευρώ (ΔΩΡΕΑ), προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των παιδιών του Ιδρύματος σε είδη ρουχισμού, υποδήσεως, ψυχαγωγίας καθώς και η θέρμανση του κτηρίου
  • Thoma Helbech ( Echts Deutschland) για την οικονομική ενίσχυση (ΔΩΡΕΑ) σαράντα επτά (47) φιλοξενουμένων του Παραρτήματος με το συνολικό ποσόν των Δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) Ευρώ.
  • Anna Mpartsioka (Nordstr. 139, 52353 Duren Deutschland) που με το έντονο ενδιαφέρον και την έμπρακτη διαμεσολάβησή της περιήλθαν οι ανωτέρω ΔΩΡΕΕΣ στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας (πρώην Ορφανοτροφείο Δράμας).

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σωτήριος Σωτηριάδης