Πίνακες κατάταξης του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας, όπως τους κατάρτισε το ΑΣΕΠ.

 

ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων (3 θέσεις)

 

 

ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

 

 

ΔΕ Οδηγών

 

 

ΔΕ Μαγείρων

 

 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

 

 

ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών

 

 

ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας

 

 

ΠΕ Ψυχολόγων

 

 

ΤΕ Εργοθεραπευτών

 

 

ΤΕ Λογοθεραπευτών

 

 

 

Επικουρικοί πίνακες (στην περίπτωση που δεν καλυφθεί η θέση από τον κύριο πίνακα κατάταξης για τη θέση ΔΕ Οδηγών)

ΔΕ Οδηγών (Α’ επικουρικός)

 

 

ΔΕ Οδηγών (Β’ επικουρικός)

 

 

 

Πίνακες Απορριπτέων

ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών

 

 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων

 

 

ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας

 

 

ΤΕ Λογοθεραπευτών

 

 

ΔΕ Μαγείρων

 

 

ΠΕ Ψυχολόγων