Στόχοι – Προοπτικές

  • Παρεμβάσεις για την βελτίωση της προσβασιμότητας της Μονάδας: κατακόρυφη πρόσβαση (υψομετρική διαφορά κτηρίου -εθνικής οδού)
  • η προβολή και διάθεση των έργων και των προϊόντων των εργαστηρίων με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με τους κοινωνικούς φορείς και την γενική ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.
  • η δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας ΑμεΑ σε οικόπεδο παρακείμενο του κτιρίου της Μονάδας
  • η λειτουργία προγραμμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης μέσα στην κοινότητα
  • η δημιουργία προστατευμένων εργαστηρίων στα πλαίσια της επαγγελματικής αποκατάστασης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΑμεΑ
  • η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ).
  • Η αγορά δύο λεωφορείων μεταφοράς των ΑμεΑ από και προς την Μονάδα, γιατί τα λεωφορεία που διαθέτουμε είναι πεπαλαιωμένα, παρουσιάζουν πολύ συχνά μηχανικά προβλήματα με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται τα ΑμεΑ και να δυσχεραίνεται το έργο της υπηρεσίας μας.