ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2023

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ

ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 158.748,77€, ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Δείτε τη διακήρυξη εδώ: Download