Στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας λειτουργούν προεπαγγελματικά εργαστήρια, παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θεραπείας και αποκατάστασης και πραγματοποιούνται εκτός από θεραπευτικά και πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα.

 • Εργαστήριο Μικροτεχνιών

Είναι ένας χώρος ευχάριστος και δημιουργικός μέσα στον οποίο υλοποιούνται κατασκευές απαραίτητες για την εκπαίδευση των ατόμων σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, ενώ παράλληλα μπορούν να αντιληφθούν τις ικανότητες και τις αδυναμίες τους.

 • Εργαστήριο Ανθοκομίας και Κηπουρικής

Στο θερμοκήπιο δίνεται η δυνατότητα αίσθησης του εργαστηριακού χώρου με την συμμετοχή στις διαδικασίες σποράς και ανάπτυξης των φυτών και παράλληλα φέρνει σε επαφή τους εκπαιδευόμενους με τη διαδικασία της παραγωγής και προώθησης των προϊόντων.

 •  Εργαστήριο Κεραμικής

Η τέχνη της κεραμικής παρέχει στους εκπαιδευόμενους:

  • Έκφραση συναισθημάτων
  • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών
  • Καλλιέργεια αξιών και ενδιαφερόντων
  • Ενεργοποίηση προσωπικής ταυτότητας
  • Ευκαιρίες για αναγνώριση και καταξίωση στην αγορά εργασίας.
 • Φυσικοθεραπεία

Ο σκοπός του φυσικοθεραπευτή είναι ν’ αξιολογήσει τον περιθαλπόμενο και να εντοπίσει τις δυσκολίες του ώστε στη συνέχεια εφαρμόζοντάς το κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης, να βελτιώσει την κίνηση, να ενισχύσει την μυϊκή ισχύ, να προάγει τις δυνατότητες και να ευρύνει τον βαθμό αυτάρκειάς του, δίνοντας έτσι ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα κοινωνικής ζωής (μόρφωση – εργασία – διασκέδαση – αθλητισμός).

 • Ψυχολογική στήριξη

Έργο του ψυχολόγου είναι η ψυχολογική φροντίδα των περιθαλπομένων και η επιστημονική παρέμβαση σε θέματα και δραστηριότητες της Μονάδας που αφορούν στην ειδικότητά του.

Η ψυχολογική Στήριξη – Θεραπεία γίνεται πράξη:

  1. Με την ψυχολογική διάγνωση και αξιολόγηση
  2. Με συνεδρίες ατομικής στήριξης
  3. Με συνεδρίες ομαδικής θεραπείας
 • Κοινωνική υπηρεσία

Ο Κοινωνικός Λειτουργός φροντίζει και στηρίζει τα Άτομα με Αναπηρίες μέσα από:

  1. Εξατομικευμένη συνεργασία
  2. Κοινωνική ένταξη μέσα από ομαδική δραστηριότητα
  3. Συνεργασία με την οικογένεια (συναισθηματική & ηθική στήριξη)
  4. Οργάνωση ομάδων γονέων (ενημέρωση, συμβουλευτική πληροφόρηση)
  5. Προγράμματα κοινωνικοποίησης (αποδοχή, κοινωνική ένταξη, ψυχαγωγία)
 • Εργοθεραπεία

Οι δραστηριότητες στο τμήμα εργοθεραπείας αφορούν στο:

  • Σωματικό
  • Αισθητηριακό
  • Αντιληπτό
  • Γνωστικό
  • Συναισθηματικό
  • Κοινωνικό επίπεδο

Το πρόγραμμα είναι ομαδικό ή ατομικό, σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευμένων.

 • Νοσηλευτική φροντίδα

Το τμήμα παρέχει υπηρεσίες και φροντίδες υγείας στα άτομα, με σκοπό την πρόληψη, την διατήρηση και την προαγωγή της υγείας τους και μέριμνα για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης.

 

Ø  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ:

 • Ευαισθητοποίηση του κοινού
 • Καταπολέμηση του κοινωνικού ρατσισμού
 • Αποδοχή των Ατόμων με Αναπηρίες και ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο

Ø  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σε όλα τα επίπεδα αποκατάστασης προτείνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άθλησης για Άτομα με αναπηρίες το οποίο τονίζει την έννοια της αποτελεσματικής ενίσχυσης μέσω του αθλητισμού.

Η άσκηση αναπόσπαστο κομμάτι της αποκατάστασης συμβάλλει στην βελτίωση της σωματικής εικόνας, της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης καθώς και στην αίσθηση της επίτευξης, της υπεροχής και της πραγματοποίησης.

 

 

Ø  ΘΕAΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

 

 

Ø  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ