Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο email : kpronamth@1188.syzefxis.gov.gr από τις 18-3-2020 έως 20-3-20 και ώρα 14:00.

Δείτε τη προκήρυξη εδώ: Download

Κατεβάστε την αίτηση εδώ: Download