ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Δείτε τη πρόσκληση εδώ: Download