Στις 28/02/2019 πραγματοποιήθηκε από το Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πορεία και την ολοκλήρωση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

Στα πλαίσια της δράσης, μοιράστηκαν διαφημιστικά έντυπα σε όλους τους φορείς των τοπικών κοινωνιών Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.