Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει αίτηση με σκοπό την καταγραφή των αναγκών των πολιτών αναφορικά με την παροχή προγράμματος ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία ή/και ειδικών θεραπειών για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρία.

Οι αιτήσεις και οι ανάγκες θα καταγραφούν με σκοπό την δημιουργία μιας νέας δομής στην πόλη της Καβάλας, η οποία θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, φυσική αγωγή, κοινωνικές υπηρεσίες και ψυχολογική υποστήριξη.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και θα συνυπολογιστούν τα κοινωνικά κριτήρια των αιτούντων. Τα υπό σύσταση τμήματα θα προκύψουν τόσο από τις ανάγκες των ενδιαφερομένων όσο και τις δυνατότητες της νέας δομής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της δομής έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που δεν είναι ήδη ωφελούμενοι/ες κάποιας άλλης δομής κοινωνικής φροντίδας.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Τρίτη, 26 Μαρτίου, 12:00 μ.μ., είτε αυτοπροσώπως στην κεντρική υπηρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας (Τέρμα Ιοκάστης, Άγιος Λουκάς Τ.Κ. 65 404 Καβάλα), είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: kkppamth@yahoo.com. Η αίτηση βρίσκεται σε έντυπη μορφή στην κεντρική υπηρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και σε ηλεκτρονική μορφή στα παρακάτω αρχεία:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510 – 241905 / 2510 – 241990 / 2510 – 241915
Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 14:00