Η σωματική τιμωρία στα παιδιά παραβιάζει το θεμελιώδες δικαιωμά τους στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας.

Sύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3868/2010 η 30η Απριλίου κάθε χρόνου ορίζεται ως ημέρα κατά της σωματικής τιμωρίας ανηλίκων, με σκοπό τη συνεργασία και τη συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πρόληψη και καταπολέμηση της χρήσης της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά.

Τον Οκτώβριο του 2005 δημιουργήθηκε Δίκτυο για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα παιδιά με συμφωνητικό συνεργασίας που υπέγραψαν τα ιδρυτικά μέλη του : Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , Υπουργείο Υγειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού, Ελληνική Παδιατρική Εταιρεία και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF. Γραφείο συντονισμού του ανωτέρω Δικτύου είναι ο Κύκλος δικαιωμάτων του παιδιού του Συνήγορου του πολίτη. Σκοποί του Δικτύου είναι η προώθηση της εξάλειψης κάθε μορφή σωματικής τιμωρίας, η υποστήριξη της ανάπτυξης δράσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά αλλά και η εξάλειψη της κοινωνικής και νομικής αποδοχής της τιμωρίας των παιδιών στη χώρα μας.
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως ο κατ εξοχήν αρμόδιος κρατικός φορέας συντονισμού των δράσεων πρόνοιας και κατ επέκταση του τομέα της Παιδικής Προστασίας λειτουργεί από το 2011 την Εθνική Γραμμή «1107» σε καθημερινή 24ωρη βάση που απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους αλλά και πολίτες της χώρας. Σκοπός της Γραμμής είναι η παροχή άμεσης ενημέρωσης και επείγουσας συμβουλευτικής ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης στα παιδιά και στους εφήβους για θέματα που τους απασχολούν ή για όσα από αυτά βρίσκονται σε κίνδυνο και η διασύνδεσή τους με τις κατάλληλες Υπηρεσίες Παιδικής Προστασίας. Εκτός της εν λόγω δράσης που θα εξασφαλίσει της προάσπιση του συμφέροντος του παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο, συγκροτήθηκαν σε κάθε Δήμο Ομαδες Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) αποτελούμενες από Κοινωνικούς Λειτουργούς σε συνεργασία με το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) του Υπουργείου Δικαοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . Στοχος τους είναι να επιλύονται τα προβλήματα που θα ανακύπτουν με τη συνεργασία των Υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α), των Εταιρών Προστασίας Ανηλίκων και των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων των Δήμων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σε περιόδους οικονομικής και κατ επέκταση κοινωνικής κρίσης, με την υποβόσκουσα βαθιά αποδιοργάνωση κανόνων, ηθών και αξιών, αποτελεί υποχρέωση και πρωταρχική φροντίδα όλων η προστασία των παιδιών από τη σωματική τιμωρία και την κακοποίηση. Πέρα από τη συνεχή ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης , χρειάζονται παρεμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης των γονέων και των εκπαιδειτικών, ώστε να κατανοήσουν τις επιβλαβείς συνέπειες αυτού του μέτρου διαπαιδαγώγησης αλλά και να εκπαιδευτούν σε εναλλακτικά μέτρα λιγότερο επιζήμια και σίγουρο πιο αποτελεσματικά.

Στόχος μας είναι να διαδοθεί το μήνυμα της ημέρας αυτής για ένα καλύτερο «αύριο» των παιδιών όλου του κόσμου.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ
Μαρίνα Φιλιππίδου