Στο εργαστήριο αυτό εκπαιδεύονται σε απλές ξυλουργικές εργασίες, όπως τρίψιμο, λουστράρισμα με πινέλο κ.ά. Οι πιο δύσκολες εργασίες γίνονται από τον τεχνίτη. Κατασκευάζονται αντικείμενα όπως κρεμάστρες, δίσκοι, σ

καμνάκια, μπαούλα κ.ά.