Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ευχαριστεί θερμά τον Όμιλο «Κοθάλη» και ιδιαίτερα την κυρία Δέσποινα Κοθάλη, για την ευγενική δωρεά ξενοδοχειακού εξοπλισμού την οποία έκανε προς το Κέντρο.
Επίσης, ευχαριστεί θερμά τον κ. Παναγιώτη Αγαπητό, Αντιπρόεδρο του Σωματείου «Φίλοι Παιδόπολης ”Άγιος Γεώργιος” Καβάλας», για τη συμβολή του στην πραγματοποίηση της εν λόγω δωρεάς.