Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος του Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ. για το έργο «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» που υλοποιεί το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π.Α.Μ.Θ.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», ορίστηκε στην Δ28/οικ.31354/2352/2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α’ 41). Η υλοποίηση του χρηματοδοτείται 100% από εθνικούς πόρους κατά την Υπουργική Απόφαση Δ28οικ.27671/2096/8-8-2014 «Έγκριση σκοπιμότητας για δέσμευση – ανάληψη πιστώσεων από τον ΚΑΕ 2762 του Φ 33 – 220», με ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης – Αρχή Διαχείρισης, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος, πραγματοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Έργου «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» είναι η μετάβαση των ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας ή/και οικογενειών ή/και ατόμων που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε επαρκή κατοικία µε κάλυψη ενοικίου, λογαριασμών ∆ΕΚΟ, αγοράς αγαθών κάλυψης βιοτικών αναγκών (Α ΠΥΛΩΝΑΣ), καθώς και η εργασιακή (επαν)ένταξη των ατόμων αυτών (Β ΠΥΛΩΝΑΣ).

Η υλοποίησή του χρηματοδοτείται 100% από εθνικούς πόρους και περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους αστέγους. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος, πραγματοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf μπορείτε να βρείτε στο :