Φωτογραφικό υλικό από τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των εκπαιδευομένων του Παραρτήματος σε συνεργασία με μαθητές της Α’ Τάξης του 1ου Λυκείου Ξάνθης.