Στις 3 και 4 Οκτώβρη 2014 διεξήχθη στο ξενοδοχείο Lucy το 1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ. για την προετοιμασία του οποίου βοήθησαν παιδιά του Παραρτήματος τα οποία παραβρίσκονταν και τις δύο μέρες στο χώρο των συνεδριάσεων βοηθώντας την οργανωτική επιτροπή.