Παρουσίαση Δράσης του Π.Χ.Π. Δράμας στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου Δράμας

Την Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017, το Τμήμα Α.μεΑ. του Π.Χ.Π. Δράμας συμμετείχε με παρουσίαση στη δράση ‘Ημέρες εκπαίδευσης‘ που διοργάνωσε η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δράμας. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η δράση που πραγματοποιήθηκε με το Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Νικηφόρου και είχε σαν θέμα «Συνδιδασκαλία στο μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης».  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου.