Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και οι εξυπηρετούμενοι του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Δράμας, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά:

 • Τη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Δράμας για την πραγματοποίηση επίσκεψης ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων στο Παράρτημα μαζί με εκπαιδευτικούς και μαθητές Σχολείων της Εκπαίδευσης γι’ ανταλλαγή ευχών και προσφορά δώρων-γλυκισμάτων στα παιδιά του Παραρτήματος.
 • Τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Δράμας για τη συμβολή τους με το ποσόν των 100,00 Ευρώ στην προμήθεια ενός LAPTOPφιλοξενούμενου του Παραρτήματος.
 • Τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου Δράμας για τη συμβολή τους με το ποσόν των 120,00 Ευρώ στην προμήθεια ενός LAPTOPφιλοξενούμενου του Παραρτήματος.
 • Την κα Μπαϊρακταρίδου Ελένη (Ν.Αμισός Δράμας) για την οικονομική της ενίσχυση τριών (3) φιλοξενούμενων ίου Παραρτήματος ,που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία , με το ποσόν των 50,00 Ευρώ συνολικά.
 • Την οικογένεια του κ. Τσοκαταρίδη Θεόφιλου (Δράμα) για την οικονομική ενίσχυση τριάντα (30) φιλοξενουμένων του Παραρτήματος με το ποσόν των διακοσίων (200,00) Ευρώ συνολικά.
 • Την Ε.Λ.Μ.Ε Δράμας για την οικονομική ενίσχυση έξι (6) πρώην φιλοξενουμένων του Παραρτήματος με το ποσόν των εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ συνολικά.
 • Τον κ. Τσουρέκα Αθανάσιο (Κουντουριώτου 8 Θεσσαλονίκη) για την κατάθεση στους προσωπικούς λογαριασμούς των φιλοξενούμενων του Παραρτήματος του ποσού των Χιλίων (1.000,00) Ευρώ συνολικά.
 • Την Εταιρεία NORDIAΑ.Ε (Εθνικής Επαναστάσεως 17- Δράμα) για την κατάθεση στους προσωπικούς λογαριασμούς των φιλοξενούμενων του Παραρτήματος του ποσού των Τριακοσίων (300,00) Ευρώ συνολικά.
 • Τους Αφούς Χιλιώτη ΟΕ (4° χιλ. Δράμας- Κ. Νευροκοπίου) για την κατάθεση στους προσωπικούς λογαριασμούς των φιλοξενούμενων του Παραρτήματος του ποσού των Εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ συνολικά.
 • Την Εταιρεία Γ. Λαζαρίδη- ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε (Τέρμα Κομνηνών, Δράμα) για την κατάθεση στους προσωπικούς λογαριασμούς των φιλοξενούμενων του Παραρτήματος του ποσού των Τριακοσίων (300,00) Ευρώ συνολικά.
 • Τον κ. Παπαδόπουλο Χαράλαμπο του Αποστόλου (Μικροχώρι Δράμας) για την κατάθεση στους προσωπικούς λογαριασμούς των φιλοξενούμενων του Παραρτήματος του ποσού των Εκατό (100,00) Ευρώ συνολικά.
 • Τον κ. Μπαϊρακτάρη ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε (ΒΙ.ΠΕ Δράμας) νια την οικονομική ενίσχυση τεσσάρων (4) φιλοξενούμενων του Παραρτήματος με το ποσόν των Διακοσίων (200,00) Ευρώ συνολικά.
 • Την κα. HoefnerMaria (Gollierstr30, 80339 Munchen, Deutschaland )για την προσφορά σαράντα τεσσάρων (44) Χριστουγεννιάτικων δώρων σε φιλοξενούμενους του Παραρτήματος.
 • Την Ομάδα ποδοσφαίρου ΔΟΞΑ Δράμας για την πραγματοποίηση επίσκεψης ,ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, στο Παράρτημα (Διοίκηση και ποδοσφαιριστές) γι’ ανταλλαγή ευχών και προσφορά δώρων και γλυκισμάτων στα παιδιά του Παραρτήματος.
 • Την Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας για την πραγματοποίηση επίσκεψης ,ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, στο Παράρτημα (Διεύθυνση και Προσωπικό) γι’ ανταλλαγή ευχών και προσφορά δώρων και διαφόρων ειδών καθαριότητας για τα παιδιά του Παραρτήματος.
 • Τη Δραμινή Καλλιτεχνική Ομάδα « Dramateyes” για την πραγματοποίηση επίσκεψης, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, στο Παράρτημα γι’ ανταλλαγή ευχών και προσφορά διαφόρων δώρων για τα παιδιά του Παραρτήματος.
 • Όλα τα ΜΜΕ της Δράμας για τη Δωρεάν προβολή του έργου του Παραρτήματος.-

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Φιλιππίδου Μαρίνα