Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Αχτσιόγλου, ενέκρινε τις 29 θέσεις που ζήτησε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. για να καλύψει τις ανάγκες του σε προσωπικό.
Ακολουθεί ο πίνακας κατανομής των θέσεων στα Παραρτήματα του Κέντρου και την Κεντρική Υπηρεσία.

Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες η δημοσίευση της προκήρυξης, η οποία θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Κέντρου στην αντίστοιχη θεματική κατηγορία

 

Ολόκληρη η απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :