Δημόσιος Διαγωνισμός Συνοπτικού Μειοδοτικού Χαρακτήρα για Υγρά Καύσιμα για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων ( πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης ) για την κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως εξής: Χρονίων Παθήσεων Δράμας – Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης -Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιού με Αναπηρία Κομοτηνής.

Προϋπολογισμός: Έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 13-02-2019 και ώρα 11:30.

Περισσότερες πληροφορίες: