ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών oδηγού στο  Παράρτημα  Χρονίων Παθήσεων Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ύστερα από  την με αριθμ.  Θέμα 9ο  3  /16ης Συνεδρίασης / 21-4-2016  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  και σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης  νομοθεσίας ενέκρινε την διενέργεια Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προσφορών μέχρι του ποσού των τριών  χιλιάδων πεντακοσίων  ευρώ (3.500€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  για την παροχή υπηρεσιών oδηγού ο οποίος θα μεταφέρει με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Παραρτήματος άτομα με αναπηρία από χωριά της  περιοχής  Καβάλας στο Παραρτήμα  Χρονίων Παθήσεων Καβάλας το οποίο βρίσκεται στην Ελευθερούπολη Καβάλας 

 

(Ολόκληρη η πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σωτήριος Σωτηρίαδης