ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ»  συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο: «Δράση 9iv.24.4: Επιχορήγηση για τη Δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)»Τίτλος Πράξης: «Λειτουργία τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για 18 ΑΜΕΑ»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kpronamth@1188.syzefxis.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Τέρμα Ιοκάστης, Τ.Κ. 65404, Καβάλα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού, υπόψιν κου Μάτσικα Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 2510241913).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την  21-08-2020 και λήγει την  31-08-2020 .Ολόκληρη η προκήρυξη , το έντυπο των αιτήσεων και το Παράρτημα  ανακοινώσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ www.kkppamth.gr και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr.

 

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ: Download
Δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων εδώ: Download
Δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων (Α1) εδώ: Download
Δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων (Α2) εδώ: Download
Βρείτε το Έντυπο Αίτησης εδώ: Download