Διακήρυξη 6η 2016

Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού

 

Για την προμήθεια –  αντικατάσταση κουφωμάτων όλων των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας – Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

 

Συνολικού Προϋπολογισμού 28.225,81 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24 %

35.000.00 €

 

(Ολόκληρη η Διακήρυξη περιλαμβάνεται στο pdf)

και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’_ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ σελ. 1-13

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ