Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Θέμα: Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού του Κ.Κ.Π.Π-Α.Μ.Θ.

 

Η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

έχοντας υπόψη  τις απαραίτητες διατάξεις,

 

Αποφασίζουμε

A.Την έγκριση των πινάκων  επιτυχόντων υποψηφίων και προσληπτέων επικουρικού προσωπικού 32 θέσεων  στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ λόγω εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση του COVID-19

 

 

Δείτε την απόφαση εδώ: Download