ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΕΞΙ (6) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Έχοντας υπόψη τις απαραίτητες διατάξεις,

Αποφασίζει να προσκαλέσει κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών των έξι (6) Παραρτημάτων του ΚΚΠ-ΠΑΜΘ.

Δείτε τη πρόσκληση εδώ: Download