Δωρεά Ένωσης Πυροσβεστών Α.Μ.Θ. στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής

Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος, η Ένωση Πυροσβεστών Α.Μ.Θ., δώρισε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και συγκεκριμένα 7 καρέκλες, 1 τραπέζι και 1 DVD player για τις ανάγκες του Παραρτήματος, τα οποία παραλάβαμε με μεγάλη χαρά και τους ευχαριστούμε θερμά.