Οριστικοί πίνακες κατάταξης και οριστικός πίνακας προσληπτέων μετά  την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ της υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωση του Κέντρου για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για 18 ΑΜΕΑ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ», στο Ν.Π.Δ.Δ.

Βρείτε το αρχείο Οριστικών πινάκων κατάταξης εδώ: Download
Βρείτε το αρχείο Οριστικού πίνακα προσπληπτέων εδώ: Download