Εκδρομή των παιδιών του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας στην Αλεξανδρούπολη στις 2-7-2014″Εκδρομή των παιδιών του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας στην Αλεξανδρούπολη στις 2-7-2014.