Ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ Σωτήρης Σωτηριάδης υπέγραψε χθες τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, που προέκυψε από διαγωνισμό, για την προμήθεια Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων που θα εγκατασταθεί στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής.
Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου θα ξεπεράσει τις 35.000 ευρώ και μέσω αυτού θα αντιμετωπιστεί ένα οξύ και χρόνιο πρόβλημα υπερχείλισης των λυμάτων λόγω παλαιότητας των υπαρχόντων βόθρων αφού δεν υπάρχει δίκτυο ακαθάρτων στη συγκεκριμένη περιοχή και δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον η κατασκευή τέτοιου δικτύου.
Παρέχεται έτσι η βέλτιστη λύση για τη διαχείριση των λυμάτων με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας συστημάτων τα οποία λειτουργούν με απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία ώστε να αποφευχθούν εστίες μόλυνσης και δυσοσμίας.