Κατασκευές εκπαιδευομένων των εργαστηρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης, που θα διατεθούν στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar!