Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και τα παιδιά του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Δράμας, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά την Οικογένεια του κ. Νικολάου Τσάτσου (Τρίκαλα Θεσσαλίας) η οποία ενίσχυσε δύο φιλοξενούμενους του Παραρτήματος, που πρόκειται να στρατευθούν σύντομα, με το ποσόν των εκατό (100,00) Ευρώ τον καθένα και συνολικά διακόσια (200,00) Ευρώ αντί ΔΩΡΕΑΣ σε μνήμη του αδελφού του Παναγιώτη Τεκτονίδη.-

Ο Διευθυντής του Παραρτήματος

Ξενοφώντας Ν. Κλωναρίδης