Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΚΚΠ ΑΜΘ, κ. Σωτήρης Σωτηριάδης, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, η αίτηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜΘ εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αν Μακεδονίας και Θράκης με αποτέλεσμα να ενταχθούν σε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ οι τρεις (3) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ανθρώπους με αναπηρία άνω των 18 ετών. Οι ΣΥΔ ανήκουν στο παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας του ΚΚΠ ΑΜΘ. Η πρόσκληση που αναρτήθηκε από την Περιφέρεια ΑΜΘ έχει τίτλο: “Δράση 9iv.24.4: Επιχορήγηση για τη δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)”.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3ετής και η χρηματοδότηση είναι περίπου 1.400.000 ευρώ. Το πρόγραμμα θα καλύψει τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος πρόσληψης 18 ατόμων.

Το έργο αποτελεί μια προσπάθεια αποϊδρυματοποίησης, εγκατάλειψης του ασυλικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών και αποφυγή ιδρυματοποίησης για άτομα με νοητική υστέρηση που διαβιούν είτε στο πλαίσιο κλειστής περίθαλψης είτε με τις οικογένειες τους και οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στη φροντίδα τους. Αφορά τη λειτουργία τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), των έξι (6) ατόμων η κάθε μία (σύνολο 18 ΑμεΑ), που θα βοηθήσει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ενοίκων και στην ένταξη στην κοινότητα καθώς και στη δημιουργία συνθηκών διαβίωσης που σέβονται την προσωπικότητα και την ατομικότητα των ενοίκων.

  1. Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
  2. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
  3. Αθλητικές δραστηριότητες
  4. Ενίσχυση δεσμών και επικοινωνίας με την οικογένεια
συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο του ΚΚΠ ΑΜΘ, Σωτήρη Σωτηριάδη